Obozy 2020 - Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Obozy 2020 – Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z pojawiającymi się pytaniami specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czy kolonie dla dzieci i młodzieży się odbędą?

Oczywiście! Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo
Zdrowia przekazali nam pełne wytyczne dla organizatorów obozów i kolonie dla dzieci i młodzieży.

Gdzie może być organizowany obóz dla dzieci?

Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach
spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie
obiektu do użyteczności publicznej).

Ile będzie osób w grupie na koloniach?

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku
dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

Czy na koloniach będzie otwarty basen?

Tak trzeba pamiętać by: Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny
być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

Ile może być dzieci w pokoju na koloniach dla dzieci i młodzieży?

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia.
Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę.
Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

POTWIERDZAMY SPEŁNIAMY WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE!